Колектив дослідників

DSCN9328

     Лупенко Сергій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, керівник науково-дослідної лабораторії «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ). Фундатор кафедри радіокомп’ютерних систем (2004 рік) та кафедри комп’ютерних систем та мереж (2009 рік) ТНТУ.

     Керівник ряду науково-дослідних державних проектів, у тому числі комплексного міжуніверситетського наукового проекту, та керівник наукового проекту, виконаного на замовлення Національної академії наук України, у галузі математичного моделювання та інформаційних технологій. Керівник робочої групи та учасник міжнародних освітніх проектів, які реалізуються у рамках Європейської освітньої програми «Tempus». Член редакційних колегій ряду періодичних наукових журналів. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у ТНТУ, а також член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка». Голова та член програмних комітетів ряду вітчизняних та міжнародних наукових конференцій. Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, монографій, навчальних підручників та посібників, авторських свідоцтв. Підготував три кандидата технічних наук.

     Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та методи опрацювання сигналів в інтелектуалізованих інформаційних системах, високопродуктивні обчислювальні системи, інформаційні технології біометричної аутентифікації особи, онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи.

     Автор та координатор Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки (Програма досліджень). Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Програми досліджень є створення наукової теорії Китайської образної медицини як складової Інтегративної медицини, а також розробка інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання Китайської образної медицини.

 

 

Вакуленко Дмитро Вікторович (1)

     Вакуленко Дмитро Вікторович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (ТДМУ).

    Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Відповідальний секретар періодичного наукового журналу «Медична інформатика та інженерія». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, монографій, навчальних підручників та посібників, авторських свідоцтв.

     Сфера наукових інтересів: психомоделюючі чинники засобами мультимедійних середовищ, принципи та методи артеріальної осцилографії, побудови кореляційного портрету, інформаційні медичні системи реабілітації, сімейної, образної медицини та інші.

     Просвітницька діяльність. Керівник з 1996 року МО “Гармонія-М”, з 2017 року ГО “Центр Гармонія” – проведено сотні просвітницьких зустрічей, семінарів, паломництв направлених на оздоровлення та розвиток особистості. З 2011 року є співкоординатором впровадження цінностей Української хартії вільної людини в громаді та освіті м. Тернополя. З 2017 року є експертом обласної програми впровадження цінностей Української хартії вільної людини в освітньому просторі Тернопілля 2017 – 2020 роки.

     Співвиконавець Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки (Програма досліджень). Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Програми досліджень є розробка та впровадження інформаційної системи образної медицини, вивчення впливу Концепції У-СІН, методів Чжун Юань цигун на організм людини.

 

 

     Горкуненко Андрій Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (ТДМУ).

     Спільно з кафедрою внутрішньої медицини №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського приймав участь у виконанні комплексної наукової теми «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».

     Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників, авторських свідоцтв.

    Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та методи опрацювання сигналів в інтелектуалізованих інформаційних системах, розробка та застосування методів прийняття рішень в прикладних наукових задачах, онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи.

     Співвиконавець Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки (Програма досліджень). Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Програми досліджень є створення експертної системи підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в області Китайської образної медицини, що є важливою складовою розроблюваного інформаційно-аналітичного середовища.

 

 

1-2

     Павлишин Андрій Володимирович – лікар-хірург, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №2, кращий винахідник Тернопільської області (2008, 2015 рр.), лауреат премії імені І. Пулюя, керівник патентно-інформаційного відділу Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

    Павлишин А.В. є автором понад 250 патентів, автор більше 100 друкованих праць, має 50 актів впровадження своїх винаходів в лікувально-профілактичних закладах Києва, Харкова, Львова, Рівного і Тернополя, розробки широко застосовуються при виконанні науково-дослідних та дисертаційних робіт. Приймає активну участь в роботі обласної організації товариства винахідників та раціоналізаторів України, увійшов в перелік винахідників України видання: «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації», том IV.

   Сертифікований спеціаліст Державного експертного центру МОЗ України Національного фармацевтичного університету, закінчив курс: «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні вимоги й етичні аспекти проведення клінічних випробувань», неодноразово проводив клінічні дослідження. Приймав участь у програмі “Face in Space” NASA.

    Сфера наукових інтересів: пластична та реконструктивна хірургія, клінічні випробовування за стандартами GCP, інноваційна діяльність (розробка нових способів і пристроїв для лікування в комбустіології, пластичній, реконструктивній та загальній хірургії).

     Розроблено оригінальну методику забору рельєфного шкірного автоклаптя (Пат. №12347; Пат. №13001; Пат. №26335) та технології покращеної фіксації рельєфного трансплантата на рановій поверхні у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом діабетичної стопи (Пат. №16826; Пат. №104170; Пат. №104171). Модернізовано ручний дерматом (Пат. №9719; Пат. №14486), удосконалено ротаційний дисковий електричний та електричний дерматом із плоским коливальним ножем (Пат. №21407; Пат. №26888; Пат. №20020). Розроблена методика автодермопластики дозволила зменьшити кількість ускладнень в ранньому післяопераційному періоді, скоротити термін перебування хворого в стаціонарі на (12,4±3,2) ліжко-дня (р<0,05), отримати хороші віддалені результати.

     Співвиконавець Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки (Програма досліджень). Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Програми досліджень є створення методології організації клінічних випробувань ефективності та безпечності Китайської образної медицини в контексті доказової медицини.

 

 

DSCF0260.JPG

     Сверстюк Андрій Степанович – кандидат технічних наук, доцент кафедри медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (ТДМУ) http://medinf.tdmu.edu.ua/staff.

     Спільно з кафедрою нормальної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського приймав участь у виконанні комплексної наукової теми „Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації”.

     Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, навчальних підручників та посібників, авторських свідоцтв.

     Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та методи опрацювання сигналів в інтелектуалізованих інформаційних системах, високопродуктивні обчислювальні системи, інформаційні технології клінічних досліджень та біометричної аутентифікації особи, онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи.

        Співвиконавець Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки (Програма досліджень). Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Програми досліджень є створення методології організації клінічних випробувань ефективності та безпечності Китайської образної медицини в контексті доказової медицини, а також розробка інформаційної системи для наукових досліджень як складової інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання Китайської образної медицини.

 

 

getImage

     Оробчук Олександра Романівна – викладач професійно-теоретичної підготовки Зборівського коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя, з 2007р. по 2017 р. голова циклової методичної комісії комп’ютерно-інформаційних технологій ЗК ТНТУ ім. І.Пулюя; з 2017 р. – аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім. І.Пулюя (спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

     Співавтор кількох наукових статтей, автор навчального посібника «Програмування. Перші кроки».

     Сфера наукових інтересів: онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи.

     Сферою безпосередніх наукових інтересів в рамках реалізації Міжнародної програми наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки є розробка онтоорієнтованого блоку електронного навчання в складі інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання Китайської образної медицини.