Наукові статті та матеріали конференцій

1. Лупенко С. На шляху до створення наукового напряму медицини «І Сьян І Сюе». 

Файл: Conf1_2015_eng , Conf1_2015_rus

2. Лупенко С., Оробчук О., Вакуленко Д., Сверстюк А., Горкуненко А. Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини.

Файл: Art1_eng , Art1_ukr

Презентація: Pr_Art1_ engPr_Art1_ukr

3. Лупенко С., Оробчук О., Павлишин А.   Концептуальні основи онтологічного моделювання  китайської образної медицини як перспективної складової інтегральної медицини.

Файл: Art2_eng , Art2_ukr

4. Лупенко С. Елементи західної філософських і загальнонаукових підстав китайської медицини «І Сьян І Сюе».

Файл: Conf1_2016_eng , Conf1_2016_rus

5. Лупенко С.,  Оробчук О.,   Онтологічне моделювання китайської образної медицини.

Файл: Conf2_2016_ukr

6. Лупенко С.,   Горкуненко А.   Онтоорієнтована експертна система для китайської образної медицини.

Файл: Conf1_2017_ukr

7. Лупенко С. Про міжнародну програму наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки.

Файл: Conf1_2018_eng , Conf1_2018_rus

Презентація: Lupenko_Budapesht_eng , Lupenko_Budapesht_rus

8. Лупенко С., Оробчук О., Загородна Н.  Формування онтоорієнтованого електронного навчального середовища як напрям становлення інтегральної медицини на прикладі КОМ.

Файл: Art3_ukr

9. Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т.  Формування та менеджмент контенту системи електронного навчання  китайської образної медицини.

Файл: Conf2_2018_ukr

10. Лупенко С. Міжнародна програма наукових досліджень китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки: задачі програми та стан її реалізації. Перший Всеукраїнський Форум Китайської образної медицини. ЗБІРНИК ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ.

Файл: Forum_ukrForum_eng

11. Лупенко С., Оробчук О. База знань та мультимедійна система електронного навчання китайської образної медицини на основі її онтології. Перший Всеукраїнський Форум Китайської образної медицини. ЗБІРНИК ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ.

Файл: Forum_ukr

12. Лупенко С.А., Павлишин А.В., Сверстюк А.С. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини. Перший Всеукраїнський Форум  Китайської образної медицини. ЗБІРНИК ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ.

Файл: Forum_ukr

13. Лупенко С., Горкуненко А., Мосій Л. Експертна система підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в області китайської образної медицини. Перший Всеукраїнський Форум  Китайської образної медицини. ЗБІРНИК ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ.

Файл: Forum_ukr

14. В. П. Марценюк, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк, А. В. Павлишин. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини.

Файл: Art4_ukr

15. Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т., Сюі Мінтан. КОНЦЕПТУАЛЬНІ, ФОРМАЛЬНІ І ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕГРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.

Файл: Art5_eng

16. Лупенко С., Пасічник В., Кунанець Н., Оробчук О., Сюі Мінтан. АКСИОМАТИЧНО-ДЕДУКТИВНА СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ОНТООРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ.

Файл: Art6_eng

Презентація: PrezWorkshop_eng

17. Оробчук О. Методи видобування знань для формування контенту онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини.

Файл: Conf3_2018_ukr

18. Лупенко С., Помазкіна Т., Русин І. Концептуальний аналіз поняття «Образ» як фундаментальної полісемантичної категорії китайської образної медицини

Файл: Збірник_стаття2_ukr

ПрезентаціяConf5_2019_ukr

19. Лупенко С.А., Оробчук О.Р. Методологія видобування та концептуального аналізу знань в китайській образній медицині для потреб її онтологічного моделювання та побудови сучасної наукової теорії

Файл: Збірник_стаття 1_ukr

Презентація: Conf6_2019_ukr

20. С.Лупенко, О.Оробчук Методи і засоби видобування знань для формування контенту системи електронного навчання КОМ

Файл: Conf4_2019_ukr

Презентація: Pr_Conf4_ukr

21. Лупенко С., Оробчук О.,  Сюі Мінтан.  Онтологія як ядро інтегрованого інформаційного середовища наукових досліджень, професійної лікувальної діяльності та електронного навчання китайської образної медицини.

Файл: Art7_eng

ПрезентаціяOntology_as_a_core_eng

22. С.Лупенко, О.Оробчук, Сюі Мінтан, Г.Осухівська, Т.Помазкіна. Методи та засоби видобування знань в Китайській образній медицині для задач її онтологічного моделювання

Файл: Art8_eng

ПрезентаціяOntology_as_a_core_eng

23. Лупенко С., Павлишин А., Сверстюк А., Вакуленко Д.  Структура протоколу клінічних випробувань в китайській образній медицині 

Файл: Збірник_стаття4_ukr

24. Оробчук О.Р. Методологія розробки та архітектура онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини на базі системи управління навчанням

Файл: Art9_eng

25. Лупенко С., Помазкіна Т., Сюі Мінтан. Короткий звіт про результати реалізації міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун

Файл: Conf7_2019_rus

26. Лупенко С., Оробчук О. До питання про дефініцію Інтегративної наукової медицини і побудови логіко-математичних моделей її розвитку

Файл: Conf8_2019_rus

27. Лупенко С. Проблеми становлення Інтегративної наукової медицини

Файл: Conf9_2019_rus

28. Лупенко С. Аналіз класичного, некласичного і постнекласичного типів наукової раціональності в контексті формування Інтегративної наукової медицини 

Файл: Conf10_2019_rus

29. Лупенко С. Концепція стратегічного розвитку Інтегративної наукової медицини і її реалізація на прикладі китайської образної медицини

Файл: Conf11_2019_rus

30. Лупенко С. Вимоги, узагальнена структура, логіко-структурні машинно-інтерпретовані моделі теорії Інтегративної наукової медицини 

Файл: Conf12_2019_rus

31. Онто-орієнтована експертна система для підтримки діагностичних та терапевтичних рішень у галузі китайської образної медицини

Файл: Onto-oriented expert system_eng

32. Лупенко С.А. Випереджувальні стратегії апгрейду народної медицини як важливої складової майбутньої інтегративної наукової медицини

Файл: Симпозіум_ukr

33. Лупенко С., Оробчук О., Сюі М. Логіко-структурні моделі вербальної, формальної та машинно-інтерпретованої репрезентації знань в інтегративній науковій медицині

34. Лупенко С., Оробчук О., І. Катеринюк. Математичне моделювання діагнозу та діагностичного інформаційного простору китайської образної медицини для їх уніфікованої репрезентації в інформаційних системах для інтегративної наукової медицини

35. Лупенко С., Оробчук О., І. Катеринюк, Є. Василевський. Гібридні концептуальні моделі, система онтологій та онторієнтовані інформаційні системи для китайської образної медицини як складової інтегративної наукової медицини

36. Лупенко С., Оробчук О., Горкуненко А. Онторієнтовані інформаційні системи для <галузі народної медицини>

37. Оробчук О., Катеринюк І. Методологія розробки та архітектура інтегрованої онтоорієнтованої системи професійної цілительської діяльності «Імідж-Терапевт» для китайської образної медицини

38. Катеринюк І., Лупенко С. Інтерактивний модуль вводу візуальної діагностичної інформації для китайської образної медицини 

39. Катеринюк І., Лупенко С. Прототип  інформаційної системи «Імідж-Терапевт» для підтримки та супроводу діяльності в галузі народної медицини

40. Катеринюк І.В., Лупенко С.А., Буцій Р.А.  Аудіоінтерфейсні та нейроінтерфейсні технології вводу діагностичної інформації  в  інформаційну систему «Імідж-Терапевт» для народної медицини. 

41. Міжнародна програма наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань Цигун на 2017-2023 роки. 

42. Матеріали круглого столу «Актуальність, проблеми та перспективи наукових досліджень стародавніх психофізичних оздоровчих і медичних практик на прикладі Китайської образної медицини і Чжун Юань цигун» в рамках Дев’ятої міжнародної конференції по Китайській образній медицині