Китайська образна медицина

Китайська образна медицина (КОМ), англ. Chinese Image Medicine (СIM), є коштовною перлиною та невід’ємною складовою традиційної китайської медицини (ТКМ). КОМ базується на використанні особливих здібностей людини сприймати (відчувати, бачити) та змінювати інформаційно-енергетичні образи захворювань, містить комплекс унікальних, притаманних лише їй, високоефективних діагностично-терапевтичних методів.

(407-310 р. до н.е.) Стародавній китайський вчений, лікар.
Б’єн Чуе
(407-310 р. до н.е.)
Древній китайський вчений, майстерний лікар з високими моральними якостями, прозваний лікарем-чудотворцем.

КОМ офіційно визнана в Китаї методом древньої ТКМ, яка поширює традиції школи “Б’єн Чуе”, – видатного давнього китайського лікаря Б’єн Чуе (407-310 рр. до н.е.), який заснував чотири базових методи діагностики ТКМ: огляд, вислуховування, опитування та пальпація. Б’єн Чуе вважається засновником першої медичної школи в ТКМ – школи Б’єн Чуе.

Він вперше описав та практикував метод діагностики за допомогою сприймання образу хвороби, славився своїми здібностями “бачити хворобу” не торкаючись хворого.

У рамках медичної школи “Б’єн Чуе” створено ряд фундаментальних праць в галузі ТКМ, зокрема, “Канон Б’єн Чуе про внутрішнє”, “Канон Б’єн Чуе про зовнішнє”, “Рецепти точок Б’єн Чуе”, “Трактат про складні запитання”, “Китайсько-тибетський канон”, “Метод внутрішнього відображення”, “Дзеркальний канон Б’єн Чуе”, “Книга серця Б’єн Чуе”.

У наш час зусиллями професора Сюй Мінтана ТКМ отримала новий потужний імпульс. Професор Сюй Мінтан дослідив здатності людини до діагностики та лікування з використанням образів та енергії, винайшов та описав метод лікування за допомогою зміни образу, продовжує досліджувати невиліковні хвороби для створення способів лікування методами КОМ, має власну авторську методику викладання.

Сюй Мінтан
Засновник методів КОМ – професор Сюй Мінтан.

Зараз КОМ активно поширюється та має послідовників в 50 країнах світу, зокрема в США, Канаді, Німеччині, Швейцарії, Китаї, Україні, Білорусії, Бразилії, Росії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччині, Угорщині.

Відомим світовим центром навчання та досліджень китайської образної медицини є Пекінський медичний дослідницький інститут “Кундавелл” (Китай).

Китайська образна медицина є холістичною (цілісною) медициною, яка здійснює комплексну діагностику та лікування людини відразу на всіх його фундаментальних онтологічних рівнях: фізичному, енергетичному, інформаційному та душевно-духовному (психічному, ментальному), враховуючи їх нерозривний взаємозв’язок та вплив оточуючого природного та соціального середовища людини.

Китайська образна медицина робить акцент на активізації власних енерго-інформаційних ресурсів організму людини та мобілізації її душевно-ментально-духовних вимірів як вагомих факторів одужання та здорового способу життя.

Основним методом діагностування в КОМ є метод внутрішнього бачення образів хвороби, який визначає причинну, системну діагностику стану пацієнта, а саме, виявлення його фізичних, енергетичних, інформаційних та душевно-духовних проблем. В якості допоміжних діагностичних методів застосовуються енергетична діагностика, яка визначає відхилення в енергетичній системі людини та пояснює симптоми зв’язані з порушеннями циркуляції енергії. Метод пальпації активно застосовується для діагностування органів та тканин фізичного тіла пацієнта. В китайській образній медицині використовуються і стандартні діагностичні методи сучасної медицини та традиційної китайської медицини. Наприклад метод ТКМ з пульсової діагностики суттєво доповнений такими характеристиками як “енергія пульсу” та “образ пульсу”, що належать до власного арсеналу китайської образної медицини.

 (221-206 р. до н.е.) стародавній опис правильної топології енергетичних каналів.
“Канон світлої зали Б’єн Чуе” династії Цинь (221-206 р. до н.е.), стародавній опис правильного розташування акупунктурних точок і топології енергетичних каналів.

Ефективність використання методів діагностування та лікування в КОМ безпосередньо залежить від рівня (досвіду, особливих здібностей) самого імідж-терапевта, від сили бажання пацієнта та від успішної їх співпраці на шляху подолання недуги.

В КОМ для терапії, профілактики, реабілітації та оздоровлення людини застосовується цілий спектр взаємодоповнюючих методів:

  • методи заміни образу хвороби на образ, який характерний для здорового стану тканини, органу чи всього організму;
  • методи образного мислення для правильної інтерпретації внутрішніх образів та вироблення ефективної терапевтичної стратегії;
  • методи пробудження та регенерації анатомічних тканин, органів, енергії, душевно-духовних аспектів пацієнта;
  • методи енергетичної терапії;
  • елементи акупресури та елементи інших масажних технік;
  • також активно застосовуються препарати біологічного походження.

Китайська образна медицина добре узгоджується, поєднується та доповнюється методами сучасної західної медицини.

Бьєн Чуе проводить пульсову діагностику
Б’єн Чуе проводить пульсову діагностику.

Китайська образна медицина характеризується високою ефективністю, результативністю, безпечністю (неінвазивність, відсутність негативних побічних ефектів), економічністю (відносно невисока вартість), простотою навчання та застосування її діагностичних та терапевтичних методів. Результативність китайської образної медицини підтверджується отриманням позитивних лікувальних ефектів широкого спектру захворювань. Найбільш ефективною КОМ виявилася при лікуванні таких захворювань: хронічний бронхіт, астма, хронічний нефрит, міжхребцева грижа в різних відділах хребта, імпотенція, хронічний простатит, міома матки, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гастрит, хвороба Крона, хвороби очей, гіпертензія, інфаркт міокарда, атеросклероз, ішемія міокарда, ДЦП, аритмія.

Доповідь Сюй Мінтана
Професор Сюй Мінтан є сучасним наступником школи “Б’єн Чуе”, вченим і наставником.

До позитивних сторін КОМ можна віднести простоту освоєння та практичного застосування її методів діагностування та терапії, що робить КОМ зручною і доступною для загального використання, зокрема як сімейну, офісну медицину.

Автор статті: доктор технічних наук, професор Сергій Лупенко (м. Тернопіль).