Захист першої в світі наукової роботи (кандидатської дисертації), предметною областю досліджень якої є китайська образна медицина

      26 серпня 2020 р. в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбувся захист дисертації «Онтоорієнтовані інформаційні системи предметної області “Китайська образна медицина”» аспірантки Оробчук Олександри Романівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань Інформаційні технології по спеціальності Комп’ютерні науки. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лупенко Сергій Анатолійович.

      Работа отримала високу оцінку фахівців, і є першою в світі науковою роботою, предметною областю дослідження якої стала китайська образна медицина. Дисертаційне дослідження присв’ячене вирішенню актуальної наукової задачі побудови системи логіко-структурних моделей представлення, організації та інтеграції знань різних медичних напрямків в єдиному інформаційно-аналітичному середовищі для інтегративної наукової медицини, а також розробка на її основі комп’ютерних онтологій та онтоорієнтованих інформаційних систем для професійної медичної діяльності, наукових досліджень та електронного навчання в області народної медицини на прикладі китайської образної медицини.